niedziela, 27 stycznia 2013

Przydatne zwroty z j.niemieckiego II

Es ist allgemein bekannt, dass - Jest powszechnie znane, że
Es unterliegt keinem Zweifel, dass  - Nie ulega wątpliwości, że
Es ist darauf zurückzuführen, dass - Jest to spowodowane tym, że
Höchstwahrscheinlich handelt es sich da um - Najprawdopodobniej chodzi tu o
Die Hauptsache besteht darin, dass - kwestia najważniejsza polega na tym, że

Ich muss zugeben, dass - Muszę przyznać, że
Kein Wunder, dass - Nie ma się co dziwić, że
Da habe ich den Entschluss gefasst - Zdecydowałem w związku z tym ...
Es lässt sich nicht verleugnen, dass - Nie da się zaprzeczyć, że ...
Es ist äußerst schwer zu sagen, ob - Jest niezmiernie trudno powiedzieć, czy ...

Auf Anhieb lässt es sich nicht sagen - Na zawołanie nie da się tego powiedzieć ...
Es ist oft der Fall, dass - Często ma miejsce, że
Außerdem fällt es besonders auf, dass - Ponadto daje się szczególnie zauważyć
Ich vertrete den Standpunkt, dass - Reprezentuję punkt widzenia, że
Es trifft oft (nicht) zu, dass - Czesto (nie) dzieje się tak, że

Es darf auch nicht verschwiegen werden - Nie da się także pominąć milczeniem
Zum Schluss möchte ich hinzufügen - Na zakończenie chciałbym dodać, że
Daraus könnte man folgern, dass - Można by z tego wywnioskować, że
Ich bin mir dessen ganz sicher, dass - Jestem tego całkowicie pewien, że
Es ist ja kein Zufall, dass - Nie jest przypadkiem, że 

Dies gilt besonders im Fall(e) des / der  - Można o tym mówić szczególnie w przypadku
Dies hat dazu beigetragen, dass - Przyczyniło się to do tego, że
Dies fällt ins Gewicht, weil / zumal - Jest to ważne, zwłaszcza, że
Das Problem beruht darauf, dass - problem polega na tym, że 
Ich würde auf Nummer sicher gehen, dass - Jestem pewien, że
Ich plädiere dafür, dass - Opowiadam się za tym, że(by)

Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Nie można wykluczyć, że
Die Wirklichkeit sieht jedoch ganz anders aus. - Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej.
Es muss  außerdem festgestellt / erwähnt werden, dass - Należy dalej stwierdzić / wspomnieć, że
Zu meinem großen Bedauern habe ich festgestellt dass-Ku memu wielkiemu ubolewaniu stwierdziłem, że
Zu meiner Verwunderung stelle / stellte ich fest, dass - Ku memu zdziwieniu stwierdzam / stwierdziłem
Das Schwergewicht muss da(bei) darauf gelegt werden, dass - Szczególny nacisk należy przy tym położyć na to, że
Das Problem scheint jedoch mehr komplex zu sein  - Problem zdaje się jednakże być bardziej złożony 

sobota, 26 stycznia 2013

Przewodnik po wymowie:Forvo: przewodnik po wymowie. Wszystkie słowa świata w jednym miejscu!
- Na tej witrynie możesz sprawdzić wymowę każdego słówka po niemiecku, nagrania są wykonane przez rodowitych Niemców, bądź ludzi innych krajów którzy płynnie posługują się tym językiem.

Polecam również świetny słownik online, posiada on olbrzymią bazę słów i zwrotów w języku niemieckim:Niemiecki dla opiekunek.
e-Book ten, a właściwie materiał który zawiera, został skonstruowany specjalnie dla osób pragnącym pracować przy opiece osób starszych.  Zawiera zakres słownictwa, oraz dialogi przydatne w pracy z podopiecznym.

SZCZERZE POLECAM

fitnessmozgu.pl

Szperając po sieci wpadłem na stronkę http://fitnessmozgu.pl/pamiec , polecam zapoznać się z treścią, można skutecznie poprawić swoje wyniku odnośnie nauki nowych słówek, no i ogólnie dowiedzieć się ciekawych rzeczy.

Przykładowy filmik:
Zapamiętaj na całe życie 
- wykorzystanie Krzywej Zapamiętywania.Przydatne zwroty z j.niemieckiego


Uzyskiwanie informacji
- Ich habe eine Frage... – Mam pytanie...
- Ich möchte dich gern etwas fragen... – Chciałbym Panią o coś spytać...
- Können Sie mir sagen...- Może mi Pan/Pani powiedzieć
- Was ist los? – Co się dzieje?
- Was ist passiert? – Co sie stało?
- Worüber denken Sie nach? – O czym Pan myśli?
- Was gibt es Neues? - Co tam słychać, co nowego?
- Ich möchte gerne deine Meinung dazu hören – Chciałbym usłyszeć twoje zdanie na ten temat
- Was bedeutet dein Gesicht? – Co znaczy twoja mina?
- Können Sie mir helfen? – moze mi Pan/pani pomóc?
- Sag mir bitte... – powiedz mi
- Ich habe ein Problem. Können Sie mir helfen? – mam problem. Mozesz mi pomóc?
- Ich hätte gern gewusst.. – chciałbym się dowiedzieć
- Mich würde auch interessieren... - Interesuje mnie też...
- Mich interessiert... - Interesuje mnie...
- Ich hätte gern nähere Auskunft darüber - Chciałaby usłyszeć bliższe informacje na ten temat
- Würden Sie mir bitte erklären... – Czy wyjasni mi Pan/Pani?
- Es wäre interessant zu hören/zu erfahren... - Dobrze by było się dowiedzieć

Pytanie o opinię/ zdanie
- Wie finden Sie das? – Co Pan /Pani o tym sądzi?
- Was meinen Sie? – Jak Pan/Pani sądzi?
- Was glauben Sie? – Jak Pan/ Pani uważa?
- Wofür Sind Sie? – Za czym się Pan/ Pani opowiada?
- Sind Sie dafür/ dagegen, dass... – jesteśmy za tym/ przeciwko temu, że ....
- Wie sehen Sie das? – Jak Pan/ Pani to widzi?
- Ist das Ihrer Meinung nach richtig? – Czy to jest słusznie Pańskim zdaniem?

Wyrażanie opinią:
- Ich finde.... - Sądzę...
- Ich finde das gut/ nicht gut - Uważam to za dobre / nie dobre
- Ich halte etwas für gut/ richtig/ wahr/ falsch. – Uważam to za dobre/ słuszne/prawdziwe, istotne/ fałszywe
- Ich meine... - Sądze...
- Ich bin der Meinung... / Ich bin der Ansicht – Jestem zdania....
- Meiner Meinung nach.... /Meiner Ansicht nach...
- Ich glaube... -Wierzę...
- Ich denke... - Myślę...
- Ich würde sagen... – Powiedziałbym...
- Ich sehe das so:...- Widzę to tak:...
- Ich habe den Eindruck... – Mam wrażenie
- Ich habe das Gefühl... - Mam przeczucie
- Ich stehe auf dem Standpunkt....- Jestem na stanowisku....
- Mir scheint.... – Wydaje mi się....
- Ich fürchte... – Obawiam się...
- So viel ich weiß... – O ile wiem...
- Wenn ich mich nicht irre... – O ile się nie mylę...
- Ich vermute... – Przypuszczam...
- Ich kann/ könnte mir vorstellen.... – Wyobrażam sobie...

Zgadzanie się z opinią/ zdaniem innych:
- Das stimmt. – Zgadza się
- Das ist wahr/richtig. – to prawda
- Da hast du Recht. – tu masz rację
- (Da bin ich) einverstanden. - Zgoda
- Da sehe ich auch so. – Też tak to widzę
- Das meine ich auch. – Też tak uważam
- Ich teile diese Auffassung. – Podzielam tę opinię
- Ich stimme da zu. – Zgadzam się z tym
- Das überzeugt mich. – To mnie przekonuje
- Das trifft zu. – To się zgadza
- Das ist ganz meine Meinung. – Moje zdanie jest takie samo
- Ich bin ganz deiner Meinung. – całkowicie się z Tobą zgadzam
- Ich bin der gleichen Meinung wie du. – Jestem tego samego zdania co Ty

Wyrażanie zastrzeżeń:
- Das stimmt, aber... - Zgadza się, ale...
- Ja gut, aber... - Tak dobrze, ale...
- Na ja, aber... - No tak, ale...
- Ja, aber nur wenn... - Tak, ale tylko jeśli...
- Kommt darauf an. - zależy
- Es kommt darauf an, ob... - To zależy... czy...
- Es/Das hängt davon ab,... – zależy od tego (oficjalnie)
- Je nachdem. – to zależy
- Unter Umständen ja/ nein. – Pod pewnymi warunkami T/N
- Unter der Voraussetzung, dass...- Pod warunkiem, że....
- Vorausgesetzt, dass... – Załużmy, że....
- In dem Fall, dass... – W przypadku....

Unikanie jednoznacznej odpowiedzi:
- Ich weiß nicht recht.... – Nie jestem pewna
- Ja, vielleicht, aber... – Być może
- Na ja... - No tak...
- Darauf sollten wir später noch einmal zurückkommen – Wrócimy do tego póżniej

Wyrażanie sprzeciwu:
- Ich bin nicht der Meinung, dass....- Nie jestem tego zdania...
- Ich bin nicht dieser Meinung. - Nie podzielam tego zdania...
- Ich bin (ganz) anderer Meinung. - Jestem innego zdania....
- Das sehe ich ganz anderes. - Widzę to inaczej
- Das halte ich für falsch. – Uważam, że to nie prawda
- Das stimmt überhaupt nicht. - To się w ogóle nie zgadza
- Ich teile diese Auffassung nicht. – Nie podzielam tego zdania
- Ich stimme da nicht zu. - Nie zgadzam się z tym.
- Das überzeugt mich nicht. – To mnie nie przekonuje
- Das trifft nicht zu. – To nie pasuje
- Das lehne ich ab. - Odrzucam
- Das stimmt nicht – To nie prawda
- Da hast du nicht Recht. – Nie masz racji
- Da bin ich nicht einverstanden. – Nie zgadzam się z tym
- Das meine ich nicht – Nie uważam tak

Wyrażanie przekonania:
- Ich bin ganz sicher – jestem pewna
- (Ganz) bestimmt. – Z pewnością
- (Ganz) sicher. - Z całą pewnością...
- Natürlich. - Naturalnie, oczywiście
- Garantiert. – Na bank, gwarantowane
- Es ist klar für mich - To jest dla mnie jasne
- Es steht für mich fest – To jest pewne dla mnie.
- Hoffentlich... – Mam nadzieję/miejmy nadzieję
- Ich hoffe , dass... - Mam nadzieję, że...

Wyrażanie wdzięczności:
- Vielen Dank... - wielkie dzięki
- Ich danke Ihnen für... - Dziękuje Panu za...
- Ich möchte Ihnen danken, dass... Chciałbym panu podziękować...
- Ich bin sehr dankbar, dass... – Bedę bardzo wdzięczna, że
- Das ist aber nett/lieb/ freundlich, dass - To jest miłe, że...

Wyrażanie propozycji:
- Ich schlage vor,...- proponuję...
- Ich habe/hätte einen Vorschlang:... – Mam propozycję...
- Ich möchte vorschlangen,... – Chciałabym zaproponować...
- Wie wäre es mit folgendem Vorschlag:.... – Co by Pan powiedział?
- Tun wir etwas? – Zrobimy coś?
- Wenn du willst, können wir... – Jeśli chcesz, to możemy zrobić....
- Hast du (vielleicht) Lust etwas zu tun? – Czy masz ochotę coś zrobić?
- Wenn du Lust hast, können wir... – Jeśli masz ochotę, moglibyśmy...
- Warum tun wir nicht etwas? - Dlaczego nie zrobimy?
- Wie wäre es mit...? – Co by było gdyby?
- Ich habe eine Idee... - Mam pomysł...

Przyjmowanie propozycji:
- Klasse!
- Prima!
- Toll!
- Das ist eine gute Idee. - To jest dobry pomysł!
- Das ist keine schlechte Idee. - To nie jest zły pomysł.
- Mit Vergnügen!- z przyjemnością!
- Das hört sich gut an.- Brzmi nie źle.
- Ich bin dafür - Jestem za tym
- Natürlich! - Oczywiście!
- Klar! - Wspaniale!
- Warum nicht? - Dlaczego nie?

Składanie kontrpropozycji:
- Ich möchte Gegenvorschlag machen - Chciałabym zaproponować coś odwrotnego
- Wir könnten auch darüber nachdenken, ob... – Możemy się nad tum zastanowić, czy....
- Wäre es auch nicht dankbar, dass wir...? – Czy nie moglibyśmy zrobić rzeczy następującej?
Odrzucanie propozycji:
- Nein, tut mir Leid. - Nie, przykro mi.
- Nein, leider nicht. - Nie, niestety...
- Auf keinen Fall! – W żadnym razie.
- Ich bin dagegen. – Jestem przeciwny
- Das halte ich nicht für eine gute Idee.
- Da kann ich leider nicht mitmachen. – Nie mogę w tym uczestniczyć
- Ich fürchte, das kommt für mich/uns nicht in Frage. – Obawiam się że jak dla nas/ mnie to nie wchodzi w rachubę

Wahanie:
- Also, ich weiß nicht. - Tak więc, nie wiem...
- Ich weiß nicht, ob... - Nie wiem, czy...
- Ich muss mir das noch überlegen. – Muszę sie nad tym jeszcze zastanowić
- Ich kann das noch nicht sagen. - Ja nie mogę tego powiedziec.
- Ich kann mich noch nicht entscheiden. – Nie mogę się jeszcze zdecydować
- Mel sehen. - zobaczymy
- Das kommt darauf an, ob... – to zależy, czy.

sobota, 19 stycznia 2013

Übersetzung: "BULGARIEN: Mordversuch auf offener Bühne"

Mordversuch auf offener Bühne.
Próba zabójstwa na otwartej scenie.


Ein bulgarischer Nationalist wollte den Spitzenpolitiker Ahmed Dogan bei einer Konferenz in der Hauptstadt Sofia töten. Dogans Partei vertritt die Interessen der Türken in dem südosteuropäischen Land.
Bułgarski nacjonalista na konferencji w stolicy Sofii chciał zabić polityka opozycji Ahmeda Dogana. Partia Dogana reprezentuje (prowadzi) interesy z Turkami w Europie Południowo-Wschodniej.

die Bühne - scena
vertreten | vertritt, vertrat, hat vertreten - reprezentować

Es sind Bilder unfassbarer Gewaltbereitschaft und unfassbaren Glücks: Hätte die Schusswaffe des Attentäters funktioniert, wäre Ahmed Dogan nun möglicherweise tot - doch Videoaufnahmen zeigen, wie der bulgarische Spitzenpolitiker im letzten Moment davonkam. Während er bei einer Parteiversammlung im Kulturpalast in Sofia eine Rede hielt, stürmte ein bulliger Mann in schwarzer Lederjacke das Podium und hielt ihm die Gaspistole direkt vors Gesicht. Dogan ging in Deckung, es folgte ein kurzes Gerangel mit dem Täter, dann überwältigten herbeigeeilte Sicherheitskräfte den Angreifer mit roher Gewalt. Bei ihm handelt es sich nach Behördenangaben um einen vorbestraften bulgarischen Nationalisten, der neben der Schusswaffe auch zwei Messer bei sich führte. Der 25-Jährige wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht.
To jest obraz niepojętej bezmyślności atakującego i niewiarygodnego szczęścia ofiary: jakby pistolet zamachowca zadziałał, możliwe że Ahmed Dogan byłby martwy - nagranie wideo pokazuje, jak bułgarski polityk w ostatnim momencie cało wyszedł z opresji. Podczas gdy wygłaszał przemówienie na zebraniu partii w Pałacu Kultury w Sofii, na scenę wbiegł dobrze zbudowany mężczyzna w czarnej skórzanej kurtce i przyłożył mu pistolet gazowy bezpośrednio do twarzy. Dogan się zasłonił, doszło do krótkiej szamotaniny, następnie siły bezpieczeństwa obezwładniły sprawcę napaści. [Według oświadczenia władz, bułgarski nacjonalista był już karany, oprócz broni palnej posiadał (znaleziono przy nim) również dwa noże. - nic innego nie wymyśle z tłumaczeniem tego zdania]. 25-latek został aresztowany i przewieziony do szpitala.

unfassbar - niepojęty
die Gewaltbereitschaft (nur Singular) gotowość do stosowania przemocy
die Schusswaffe - broń palna, pistolet
der Attentäter - zamachowiec
Spitzenpolitiker - polityk, lider partyjny, [lider opozycji (???)]
davonkommen | kommt davon, kam davon, ist davongekommen - wychodzić cało z opresji, wychodzić bez szwanku
 mit einem blauen Auge davonkommen pot. wychodzić obronną ręką
Parteiversammlung -zebranie partii
eine Rede hielt - wygłosić przemówienie
hinausstürmen | stürmt hinaus, stürmte hinaus, hat hinausgestürmt  - wybiegać (z impetem)
stürmen | stürmt, stürmte, hat gestürmt  - szturmować, przypuszczać szturm, zdobywać szturmem, burzyć się, być wzburzonym (morze), sport grać w ataku;
(ist gestürmt) - gnać, pędzić;
nach Hause stürmen - gnać do domu
ins Haus stürmen - wpadać do domu jak burza
bulliger / bullig -  pot. muskularny,  dobrze zbudowany
die Lederjacke - kurtka skórzana
das Podium - podium, scena
der Podestplatz - sport: miejsce na podium
hielt - trzymał (czas przeszł od halten)
die Deckung  (nur Singular) osłanianie, osłona pokrycie, krycie, ubezpieczenie
er ging in Deckung - on się zasłonił
das Gedränge (nur Singular) tłok, ścisk, szamotanina
bewältigen | bewältigt, bewältigte, hat bewältigt  - pokonywać, opanowywać, podołać, uporać się; Schwierigkeiten bewältigen - pokonywać trudności;
Sicherheitskräfte - siły bezpieczeństwa
Behördenangabe - oświadczenie władz
der/die Vorbestrafte - uprzednio karany / uprzednio karana
sichtlich - wyraźny, wyraźnie

Dogan führt die liberale "Bewegung für Rechte und Freiheit" (DPS), eine politische Vereinigung ethnischer Türken und muslimischer Minderheiten, die etwa zwölf Prozent der 7,3 Millionen Einwohner Bulgariens ausmachen. Die von Dogan 1990 gegründete Bewegung ist sowohl im Parlament in Sofia als auch im EU-Parlament vertreten. Bis Mitte 2009 war die DPS an einer sozialliberalen Koalitionsregierung beteiligt. Dogan gilt als einer der einflussreichsten Politiker Bulgariens.
Dogan prowadzi liberalny "Ruch na rzecz Praw i Wolności" (DPS), polityczną organizację zrzeszającą etnicznych Turków i mniejszości muzułmańskie, które stanowią około dwunastu procent z 7,3 milionów mieszkańców Bułgarii. Partia (ruch) założona przez Dogana w 1990r. jest reprezentowana zarówno w Parlamencie w Sofii jak też Europarlamencie. Do połowy 2009 r. DPS brał udział w społeczno-liberalnej koalicji. Dogan jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych Bułgarskich polityków.

die Vereinigung - zjednoczenie, zrzeszenie
vertreten | vertritt, vertrat, hat vertreten - reprezentować
beteiligt | (przymiotnik) -  biorący udział, uczestniczący, mający udział
beteiligen | beteiligt, beteiligte, hat beteiligt; sich beteiligen - brać udział, udzielać się, mieć udziały;
sich an der Diskusion beteiligen - brać udział w dyskusji
einflussreich - wpływowy

Wie konnte Attentäter Kontrollen umgehen?
Jak zamachowiec mógł obejść kontrolę?
Gaspistolen sind primär zur Selbstverteidigung gedacht, aus kurzer Distanz abgefeuert können sie Menschen aber lebensgefährlich verletzen. Wie der bewaffnete Attentäter die Sicherheitskontrollen der Veranstaltung mit knapp 3.000 Teilnehmern passieren konnte, blieb zunächst unklar. Auf Fernsehbildern baumelt eine Karte um seinen Hals, die wie eine Akkreditierung ausieht.
Pistolety gazowe są przeznaczone przede wszystkim do samoobrony, strzał z krótkiego dystansu może śmiertelnie zranić człowieka. Jak uzbrojony zamachowiec mógł przejść kontrolę bezpieczeństwa na imprezie z niespełna 3.000 biorących w niej udział osób, pozostaje na razie niejasne. Na obrazie telewizyjnym widzimy wiszącą kartę na jego szyi, która wygląda na upoważnienie. (przepustkę dla gości: dyplomatów, dziennikarzy)

die Selbstverteidigung (nur Singular) - samoobrona
lebensgefährlich - przymiotnik zagrażający życiu, niebezpieczny
lebensgefährlich verletzt - śmiertelnie ranny
die Veranstaltung - impreza, uroczystość
knapp przymiotnik - ciasny, kusy, opięty,
          przysłówek - niewystarczający, niewielki, niepełny, zaledwie, ledwo
eine knappe Stunde - niecała godzina
das war knapp - ledwo się udało
Sicherheitskontrolle - kontrola bezpieczeństwa
zunächst - przede wszystkim, na razie, najpierw, naprzód


Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung reagierte zutiefst schockiert auf den Mordversuch. "Ich bin sehr froh, dass Ahmed Dogan nicht verletzt wurde", sagte Markus Löning (FDP), der als Parteitags-Teilnehmer Augenzeuge des Anschlags wurde. "Politische Gewalt darf in Europa niemals wieder Fuß fassen." Auch der Präsident der europäischen Liberalen, Graham Watson, ebenfalls zu Gast auf der Konferenz, zeigte sich besorgt über die politischen Zustände in dem EU-Land. Die in Sofia regierende bürgerliche GERB-Partei verurteilte den Anschlagversuch.
Komisarz do praw człowieka rządu federalnego Niemiec [zareagował głębokim szokiem] (jest głęboko wstrząśnięty) próbą zabójstwa. "Jestem bardzo szczęśliwy z faktu iż Ahmed Dogan nie został ranny", powiedział Markus Löning (FDP), który był naocznym świadkiem zamachu. "Polityczna przemoc nigdy więcej nie może dotykać Europy" Również prezydent Europejskich Liberałów, Graham Watson, który też był gościem na Konferencji, wyraził swoje zaniepokojenie z powodu sytuacji politycznej w krajach Eurolandu. Partia rządząca GERB w Sofii potępiła próbę ataku.

die Bundesregierung - rząd federalny
zutiefst - do głębi, na wskroś
der Anschlag - uderzenie, zamach  / II - plakat, obwieszczenie
Anschlagversuch - próba zamachu
besorgt - zmartwiony,  zaniepokojony
bürgerlich -  obywatelski
regierende Partei - partia rządząca
verurteilen | verurteilt, verurteilte, hat verurteilt - potępiać, skazywać
der/dieVerurteilte - skazany / skazana

Die Konferenz der DPS wurde mehrere Stunden nach dem Vorfall wieder aufgenommen. Dabei kündigte Dogan seinen Rückzug vom Parteivorsitz an - dieser Schritt stand allerdings schon vor dem Anschlag fest. Zu Dogans Nachfolger wurde Vize-DPS-Chef Lütvi Mestan gewählt. Er war von Dogan, der Ehrenvorsitzender bleibt, nominiert worden. Mestan vermutet, dass durch den Anschlag "Hass und Konfrontation" gesät werden sollte. Schon 1996 hatte die Ermordung des früheren Regierungschefs Andrei Lukanov für erschütternde Schlagzeilen über die bulgarische Politiklandschaft gesorgt.
Konferencja DPS została po kilku godzinach od incydentu wznowiona. Dogan zapowiedział swój powrót na przewodniczącego partii - jednakże, krok ten został poczyniony jeszcze przed atakiem. Na następce Dogana jako Vice-Szefa partii DPS został wybrany Lütvi Mestan. Został on nominowany przez Dogana na honorowego przewodniczącego. Mestan przypuszcza, że przez ten zamach "Nienawiść i konfrontacje" zostaną zażegnane. Już raz w 1996 r. morderstwo byłego premiera Andrieja Lukanov'a wstrząsnęło bułgarską sceną polityczną.

der Vorfall - incydent, zajście
mehrere - zaimek kilka, kilku
der Nachfolger - następca
ankündigen | kündigt an, kündigte an, hat angekündigt - zapowiadać, ogłaszać
Rückzug - cofanie się, odwrót, powrót
der/die Parteivorsitzende - przewodniczący partii, przewodnicząca partii
wurde gewählt - został wybrany
vermuten | vermutet, vermutete, hat vermutet - przypuszczać
der Hass (nur Singular) - nienawiść [Ich hasse es! - nienawidze tego!]
erschüttern | erschüttert, erschütterte, hat erschüttert -  wstrząsnąć, zachwiać
erschütternd - wstrząsający
die Schlagzeile (PL die Schlagzeilen)- nagłówek, tytuł
Politiklandschaft - scena polityczna


Link do artykułu:
http://www.dw.de/mordversuch-auf-offener-b%C3%BChne/a-16535572

czwartek, 17 stycznia 2013

Tłumaczenie: Deutsch-italienische Baumafia: Behörden gelingt Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit

Deutsch-italienische Baumafia: Behörden gelingt Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit.
Niemiecko-włoska mafia budowlana: Organom ścigania udało się wymierzyć cios w organizatorów zatrudniana na czarno.

gelingen | gelingt, gelang, ist gelungen - udawać się, odnosić sukces, powieść się
der Schlag  (PL die Schläge) - uderzenie, bicie, cios, grzmot,
Schlag auf Schlag - raz za razem
ich dachte, mich trifft der Schlag - pot. myślałem, że szlag mnie trafi
die Schwarzarbeit - praca na czarno

Fahnder in Deutschland und Italien sind gemeinsam gegen die organisierte Kriminalität vorgegangen. In Nordrhein-Westfalen und Sizilien durchsuchten Ermittler Gebäude der italienischen Baumafia. Es geht um Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung im großen Stil.
Śledczy w Niemczech i Włoszech stanęli razem do walki z przestępczością zorganizowaną.
W Nadreni-Westfali i Sycylii śledczy przeszukali budynki włoskiej mafii budowlanej. Chodzi o pracę na czarno i oszustwa podatkowe na dużą skalę.

Fahnder - śledczy, badacze
der Ermittler - śledczy
die Ermittlung - dochodzenie, śledztwo
die Durchsuchung - rewizja, przeszukanie
durchsuchen  - przeszukać
die Steuerhinterziehung  (PL die Steuerhinterziehungen) - oszustwo podatkowe
im großen Stil - na dużą skalę, [w wielkim stylu (???)]

Köln - Mehr als 400 Polizisten und Steuerfahnder waren im Einsatz, elf Verdächtige wurden festgenommen: Behördenmitarbeiter in Nordrhein-Westfalen haben am Donnerstagmorgen mit großangelegten Razzien zu einem Schlag gegen die italienische Baumafia ausgeholt. In 15 Städten durchsuchten sie Privatwohnungen und Geschäftsräume italienischer Baufirmen.
Kolonia - ponad 400 policjantów i inspektorów podatkowych wzięło udział w akcji, jedenastu podejrzanych zostało aresztowanych: Pracownicy rządowi w Północnej Westfalii w czwartek rano w obławie policyjnej na dużą skalę zrobili nalot na włoską mafie. W 15 miastach przeszukali domy i biura włoskich firm budowlanych.

der Steuerfahnder
- kontroler podatkowy, inspektor podatkowy
der Einsatz  (PL die Einsätze) wkładka, wkład, wstawka, akcja, operacja
die Verdächtigung (PL die Verdächtigungen) - podejrzenie, posądzenie
der/die Tatverdächtige (PL die Tatverdächtigen) prawn. podejrzany / podejrzana
verdächtig - podejrzany
festnehmen | nimmt fest, nahm fest, hat festgenommen - aresztować
die Razzia  (PL die Razzien) - obława policyjna

Zeitgleich begannen auch italienische Behörden auf Sizilien mit Durchsuchungen, wie die Polizei in Köln mitteilte. Die Unternehmen sollen als sogenannte Strohmannfirmen für Schwarzarbeit und Steuerstraftaten verantwortlich sein. Die Ermittler gehen von einem Schaden von mehr als 30 Millionen Euro aus. Die Polizei nahm allein in NRW elf Verdächtige fest. Auf Sizilien wurden sechs Haftbefehle vollstreckt. Die Staatsanwaltschaft Köln werde die Auslieferung der Festgenommenen nach Deutschland betreiben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.
W tym samym czasie włoski rząd zaczął przeszukania na Sycylii, jak donosi policja w Kolonii. Przedsiębiorstwa tak zwane "firmy krzaki" ponoszą odpowiedzialność za zatrudnianie na czarno i przestępstwa karno-skarbowe. Śledczy przewidują, że straty z tego tytułu wynoszą ponad 30 mln euro. W samej tylko Nadreni-Westfali policja aresztowała jedenastu podejrzanych. Na Sycylii zostało wydanych 6 nakazów aresztowania i winni trafili do aresztu.
Prokuratura w Kolonii wystąpi z wnioskiem o ekstradycję i zajmie się sprowadzeniem aresztowanych osób do Niemiec, zawiadamia policja.

zeitgleich (przymiotnik - równoczesny)  - w tym samym czasie
mitteilen | teilt mit, teilte mit, hat mitgeteilt - powiadamiać, donosić
sogenannt - tak zwany
der Strohmann (PL die Strohmänner) - figurant, osoba podstawiona
Strohmannfirmen - "firma krzak"
Steuervorschriften - przepisy podatkowe
verantwortlich (przymiotnik - odpowiedzialny), (przysłówek - odpowiedzialnie)
der Haftbefehl - nakaz aresztowania
vollstrecken | vollstreckt, vollstreckte, hat vollstreckt - prawn. wykonywać, egzekwować wykonanie
die Staatsanwaltschaft - prokuratura
die Auslieferung - wydawanie, wydanie, ekstradycja
betreiben | betreibt, betrieb, hat betrieben - uprawiać, zajmować się, trudnić się
streben | strebt, strebte, hat gestrebt - dążyć, starać się
die Mitteilung - zawiadomienie, wiadomość
das Verfahren - postępowanie, prawn. proces, procedura,
gerichtliches Verfahren - przewód sądowy
die Angabe (PL die Angaben) podanie, informacja, oświadczenie, zeznanie, deklaracja
nähere Angaben - bliższe informacje
zufolge + DAT - według
überwiegend - (przymiotnik - przeważający,, (przysłówek - przeważnie)


Całość artykułu pod adresem:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/grossrazzien-gegen-italienische-baumafia-a-878070.html